Život študenta
Riaditeľka programu Zelená škola Miroslava Piláriková:  „Nie som žiadny eko-terorista“
Cestovanie pre tudentov zadarmo

Cestovanie pre študentov zadarmo

Od 17. novembra majú žiaci a študenti do 26 rokov cestu vlakom zdarma. Aby však mohli cestovať bezplatne, musia si vybaviť bezplatný preukaz a nulový cestovný lístok.   
 A na o n m to v ivote bude

„A načo nám to v živote bude?“

Túto otázku počul asi každý učiteľ a každý rodič, najmä keď sa našim deťom práve zdá, že sa už naučili dosť a školu nepotrebujú. Žiaľ, vzdelávaniu sa ešte stále prikladá menšia dôležitosť, ako by si zaslúžilo.
Moder torka Miriam Kalisov Re pekt iakov vo i u ite om sa pomaly vytr ca

Moderátorka Miriam Kalisová: Rešpekt žiakov voči učiteľom sa pomaly vytráca

Miriam Kalisovej to pristane nielen pred kamerou, no šikovne sa dokáže obracať aj v kuchyni. Tvár televíznej obrazovky a matka dvaapolročnej dcérky Mie sa popri písaní knižného debutu o varení na chvíľu vrátila o pár rokov späť a zaspomínala na školské časy.
Súkromné školy zatiaľ na Slovensku nemajú príliš dlhú tradíciu.

Súkromná či verejná? Rozhodujte objektívne

Súkromné školy existujú na Slovensku od roku 1999. Priniesli k nám overené know-how zo zahraničia a zahraničných učiteľov, no stále sa nepovažujú za rovnocenných partnerov verejných škôl.
 Po as komunizmu bolo vzdel vanie bezcenn Dnes je k ov

„Počas komunizmu bolo vzdelávanie bezcenné. Dnes je kľúčové.“

Keď sa povie „Jan Kraus“, napadne nám briskný humor a intelekt. Práve pre ne je herec a moderátor rešpektovaný a uznávaný. Hoci bol ako školák malý grázlik a na vysokej škole nikdy neštudoval, vzdelanie si nesmierne váži. 
 spech sa za na rados ou zo vzdel vania

Úspech sa začína radosťou zo vzdelávania

Vzdelanie je pilier úspešného života. Profesionálneho i osobného. Predpokladom na to, aby bolo dieťa úspešné vo všetkých stránkach života, je učenie sa s radosťou.